Voedselbank

Ook in 2022 kun je een bijdrage in natura leveren aan de Soester Voedselbank. Ze kunnen daar onze bijdrage meer dan ooit goed gebruiken. Elke dinsdag rijdt er een auto vanaf de tuin naar het uitgiftepunt. Als de aanvoer van groente in de herfst stagneert sturen we een mailtje waarin staat
wanneer we stoppen.