Opgericht 4 Mei 1923

Dit is hotel Trier waar de tennisclub begon op een “cementen” baan achter het hotel.
Op 4 Mei 1923 vond de oprichtingsvergadering plaats in Lunchroom Vredehof (nu Restaurant Grand Sempoerna) en werd als naam gekozen voor “De Soester Tennisclub”

Hotel Trier ....................................... nog te gaan tot ons 100 jarig bestaan >>>>>>
oproep in de Soester Courant
Oprichting 4 Mei 1923
Lunchroom Vredehof