Opgericht 4 Mei 1923

Dit is hotel Trier waar de tennisclub begon op een “cementen” baan achter het hotel.
Op 4 Mei 1923 vond de oprichtingsvergadering plaats in Lunchroom Vredehof (zie foto) en werd als naam gekozen voor “De Soester Tennisclub”

Hier stond Hotel Trier
oproep in de Soester Courant
Oprichting 4 Mei 1923
Lunchroom Vredehof