Welkom

We hopen nu een ledenstop!!!
Het is niet meer mogelijk om op de wachtlijst geplaatst te worden.

op de website van de volkstuinvereniging “Ons Buiten” in Soest.
Deze vereniging is opgericht op 29 september 1970

  1. De vereniging stelt zich ten doel, de bevordering van het volkstuinwezen in het algemeen en de behartiging van de tot de vereniging behorende leden in het bijzonder,
  2. Zij tracht dit doel te bereiken door het verkrijgen van grond in eigendom, pacht of anderszins teneinde percelen grond te kunnen verhuren aan haar leden

het contactadres van onze secretaris is: secretarisonsbuiten@outlook.com

lijst

de AGENDA voor 2021
is bijgewerkt

Er staat er een “ruilkast”
naast het kruiwagen hok.  Als je wat over hebt leg je het daar dan neer?