Inventarisatie

Inventarisatie natuurwaarden
In juli zijn we gestart met het opzetten van een gegevensbank waar alle leden kunnen opgeven welke planten en dieren zij waarnemen op de tuin en in de rest van de ‘spoordriehoek’. Geef alle waarnemingen door aan Roelof, hij voert die dan in. Op deze manier krijgen we compleet beeld van de diversiteit op en rond onze tuin. Kan handig zijn als er weer vreselijke plannen worden ontwikkeld!